Wetsvoorstel: Toegang Wlz voor cliënten met een psychische stoornis

Er zijn mensen met een psychische stoornis die behoefte hebben aan langdurige zorg. Gebleken is dat deze zorg het beste geleverd kan worden binnen de kaders van de Wlz. Dit wetsvoorstel beoogt voor deze mensen de toegang te regelen tot de Wlz. Met andere woorden: de toegang tot de Wlz wordt ook opengesteld voor mensen met de grondslag psychische stoornis.