Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

Er zijn in Nederland een paar honderd portiekflats die qua vluchtroute niet voldoen aan de prestatie-eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Deze flats zijn vooral gebouwd in de jaren 1960 en 1970. De gebouweigenaar is primair zelf verantwoordelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente (bevoegd gezag) kan indien nodig handhavend optreden.

Om hieraan invulling te kunnen geven, blijkt er in de praktijk behoefte te zijn aan een handreiking waarin van een paar veel voorkomende flattypen oplossingsrichtingen worden gegeven om deze flats alsnog aan het Bouwbesluit 2012 te laten voldoen. Dit informatieblad bevat kaders en mogelijke oplossingsrichtingen voor de brandveiligheid van portieken waarop meer dan 1.500 m2 aan woonfuncties is aangewezen.

Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid (PDF | 23 pagina's | 468 kB)

Geluidsopname van het Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid.

Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

Geluidsopname van het Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid.