Toekomstbeeld: Naar een flexibel en effectief asielsysteem

Partners in de asielketen werken gezamenlijk aan een flexibeler en effectiever asielsysteem. Hoe dit asielsysteem eruit komt te zien leest u in dit informatieblad.

Toekomstbeeld: Naar een flexibel en effectief asielsysteem (PDF | 2 pagina's | 926 kB)