Factsheet Monitor Onderbouwklas pro-vmbo: Nieuwe route, nieuwe kansen?

Informatie over de eerste opbrengsten van de pilot met onderbouwklassen praktijkonderwijs-vmbo.