Brochure Geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen: GZSP-zorg

Woont u thuis en heeft u GSZP-zorg nodig? Dan verandert er wat voor u vanaf 1 januari 2021. Alle veranderingen zijn in deze brochure kort samengevat (versie december 2020).

Brochure Geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen: GZSP-zorg (PDF | 10 pagina's | 2 MB)