Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Deze MG-circulaire (2012-01) gaat onder meer in op het huurprijsbeleid per 1 juli 2012, inclusief de voorgestelde hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000, de huurprijsnorm voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie.

In een eerder geplaatste versie op 2-2-12 werd in paragraaf 3 een liberalisatiegrens van € 644,66,- genoemd. Dit bedrag is onjuist. In de huidige versie staat het correct: € 664,66,-