Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

In dit document treft u een schematische weergave van het stelsel van verantwoordelijkheden binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het schema laat zien wie wat doet in de AWBZ en hoe de informatie-, zorg- en geldstromen
lopen. Het schema heeft uitsluitend betrekking op AWBZ zorg in natura, en niet op AWBZ-zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB).