Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014

Deze MG-circulaire (2013-01) gaat onder meer in op het huurprijsbeleid per 1 juli 2013, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 33.614, de huurprijs-norm voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie.