Hertellingen bij verkiezingen

Deze circulaire over hertellingen is opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar de regels voor een hertelling bij gemeenteraadsverkiezingen zijn niet anders dan die bij andere verkiezingen. De circulaire is dan ook goed bruikbaar voor hertellingen bij provinciale staten- of waterschapsverkiezingen.