Overzicht circulaires indexering voor provinciebestuurders

Hieronder treft u circulaires aan met informatie over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten en commissieleden en de werkkostenregeling.

Bijlagen