Septembercirculaire gemeentefonds 2014

De septembercirculaire 2014 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor het jaar 2012 en volgende jaren. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

De financiële gevolgen per afzonderlijke gemeente zijn te berekenen met de onderstaande rekenmodellen. Er zijn modellen voor de verschillende onderdelen van de gemeentefondsuitkering en voor de berekening van de effecten van taakmutaties. Er is ook achterliggende informatie opgenomen in verband met de decentralisaties sociaal domein.

Excel  ODS
Rekenmodel septembercirculaire 2014 constante prijzen Rekenmodel septembercirculaire 2014 constante prijzen
Rekenmodel septembercirculaire 2014 Rekenmodel septembercirculaire 2014

Taakmutatie 2014, september 2014

Taakmutatie 2014, september 2014

Taakmutatie 2015, september 2014

Taakmutatie 2015, september 2014

Taakmutatie 2016, september 2014

Taakmutatie 2016, september 2014

Taakmutatie 2017, september 2014

Taakmutatie 2017, september 2014

Taakmutatie 2018, september 2014

Taakmutatie 2018, september 2014

Taakmutatie 2019, september 2014

Taakmutatie 2019, september 2014
Specificatie herverdeeleffecten Specificatie herverdeeleffecten
Wmo-model 2012-2015 Wmo-model 2012-2015

Mo-model 2012-2015

Mo-model 2012-2015
Rekenmodel CVJG Rekenmodel CVJG

Uitsplitsing integratie-uitkering Sociaal domein 2015 per gemeente

Uitsplitsing integratie-uitkering Sociaal domein 2015 per gemeente

Uitsplitsing integratie-uitkering Sociaal domein 2015

Uitsplitsing integratie-uitkering Sociaal domein 2015

Rekenmodel Vrouwenopvang 2015-2018

Rekenmodel Vrouwenopvang 2015-2018

Besteding integratie-uitkering Sociaal domein

Besteding integratie-uitkering Sociaal domein
Bijlage bij paragraaf 3.3 septembercirculaire 2014