Decembercirculaire Gemeentefonds 2014

De decembercirculaire 2014 bevat informatie over de gemeentefondsuitkeringen over met name 2014. In de circulaire zijn de mutaties opgenomen die zich in het gemeentefonds hebben voorgedaan na het verschijnen van de septembercirculaire 2014. De circulaire bevat onder meer informatie over de decentralisaties.