Meicirculaire gemeentefonds 2015

De meicirculaire gemeentefonds 2015 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 en verder.

De financiële gevolgen per afzonderlijke gemeente zijn te berekenen met onderstaand rekenmodel en met de bestanden voor de berekening van de effecten van taakmutaties. Er is ook achterliggende informatie opgenomen in verband met de decentralisaties sociaal domein.

De modellen en achterliggende berekeningen voor de andere onderdelen van de gemeentefondsuitkering worden de komende dagen op internet gepubliceerd.

Op 4 juni is een tweede verbeterde versie van het rekenmodel op internet geplaatst. De bedragen decentralisatie-uitkering LHBT en de suppleties groot onderhoud (onderdeel aanvulling BAG) bleken onjuist en zijn vervangen door de cijfers volgens de circulaire. Ook op 4 juni is de specificatie van de herverdeeleffecten en suppleties gepubliceerd.

Excel ODS
Rekenmodel meicirculaire 2015 versie 4 juni Rekenmodel meicirculaire 2015 versie 4 juni
Rekenmodel meicirculaire 2015 in constante prijzen versie 4 juni Rekenmodel meicirculaire 2015 in constante prijzen versie 4 juni
Taakmutatie 2015, mei 2015 Taakmutatie 2015, mei 2015
Taakmutatie 2016, mei 2015 Taakmutatie 2016, mei 2015
Taakmutatie 2017, mei 2015 Taakmutatie 2017, mei 2015
Taakmutatie 2018, mei 2015 Taakmutatie 2018, mei 2015
Taakmutatie 2019, mei 2015 Taakmutatie 2019, mei 2015
Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering sociaal domein Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering sociaal domein
IUSD Wmo 2015-2020 IUSD Wmo 2015-2020
IUSD participatie 2015 IUSD participatie 2015
IUSD participatie 2016 IUSD participatie 2016
IUSD jeugd 2015-2020, versie 16 juni 2015 IUSD jeugd 2015-2020, versie 16 juni 2015
Specificatie herverdeeleffect groot onderhoud Specificatie herverdeeleffect groot onderhoud
Herverdeeleffecten 2e fase groot onderhoud per cluster Herverdeeleffecten 2e fase groot onderhoud per cluster
Wmo-model 2013-2016 Wmo-model 2013-2016
Mo-model 2013-2016 Mo-model 2013-2016

Suppleties, versie 16 juni 2015

Suppleties, versie 16 juni 2015