Wettelijke regeling inzake geheimhouding

Over de regeling in de Gemeentewet inzake geheimhouding van informatie blijkt in de gemeentelijke praktijk onduidelijkheid te bestaan. Om die reden is een circulaire opgesteld die de regeling verduidelijkt en ingaat op een aantal specifieke vragen. De circulaire is aan alle gemeenten gezonden.