Meicirculaire provinciefonds 2016

De meicirculaire provinciefonds 2016 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2016 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiƫle onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.