Septembercirculaire gemeentefonds 2016

De septembercirculaire 2016 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2016 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Excel ODS
Rekenmodel septembercirculaire 2016 Rekenmodel septembercirculaire 2016
Rekenmodel septembercirculaire  in constante prijzen Rekenmodel septembercirculaire in constante prijzen
Taakmutatie 2016 Taakmutatie 2016
Taakmutatie 2017 Taakmutatie 2017
Taakmutatie 2018 Taakmutatie 2018
Taakmutatie 2019 Taakmutatie 2019
Taakmutatie 2020 Taakmutatie 2020
Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering Sociaal domein  (Excel) Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering Sociaal domein (ODS)
IUSD Wmo 2016-2021 IUSD Wmo 2016-2021
IUSD participatie 2016-2021 IUSD participatie 2016-2021
IUSD jeugd 2016-2021 IUSD jeugd 2016-2021
Wmo-model 2016-2021 Wmo-model 2016-2021
Mo-model 2016-2021 Mo-model 2016-2021
Vo-model 2016-2021 Vo-model 2016-2021