Circulaire parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun en verkoopregels, liberalisatiegrens 2017 en overige bedragen

Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging, liberalisatiegrens per 2017 en overige bedragen. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, verlaging van de eigen bijdrage en wijziging van de definitie voor meerpersoonsouderenhuishouden.