MG 2017-01 'Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018'

Nieuwe systematiek inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 januari 2017

Door de aangenomen Wet doorstroming huurmarkt 2015 is de systematiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 januari 2017 gewijzigd. Voortaan geldt nog maar 1 inkomensgrens waarboven een hogere huurverhoging voor zelfstandige woningen is toegestaan. Verhuurders van woningen in het zogeheten gereguleerde segment mogen de huren van zelfstandige woningen vanaf 1 januari 2017 met maximaal 2,8% verhogen. Voor hogere inkomens (meer dan € 40.349 over 2015) is een hogere huurverhoging toegestaan van maximaal 4,3%.

Nieuw is ook dat twee typen huishoudens vanaf 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging zijn uitgezonderd (voor hen geldt de maximale huurverhoging van 2,8%, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen):

  • huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • en huishoudens van vier of meer personen.

De maximale huurverhoging van onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen blijft per 1 januari 2017 gehandhaafd op het niveau van 1 juli 2016: 2,1%.

Maximale huursomstijging voor woningcorporaties per 1 januari 2017

Door de aangenomen Wet doorstroming huurmarkt 2015 is ook de systematiek van de maximale huursomstijging voor woningcorporaties per 1 januari 2017 gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de maximale huursomstijging van zelfstandige woningen van woningcorporaties berekend over een geheel kalenderjaar en is inclusief de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie). De maximale huursomstijging voor woningcorporaties is in 2017 1,3%.

Zie ook het nieuwsbericht 'Huren 2017: maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent'.

Maximale huurverhoging per 1 juli 2017

De maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen in het gereguleerde segment per 1 juli 2017 is 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 (en de van de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgezonderde huishoudens, zie hierboven) en 4,3% voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349.

De maximale huurverhoging van onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is per 1 juli 2017 1,8%.

Circulaire

Alle huurverhogingspercentages en normbedragen voor de huurverhoging in 2017 staan in de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018.