Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester

Deze circulaire beschrijft de procedures voor benoeming en herbenoeming van een burgemeester. Een modelverordening op de vertrouwenscommissie is als bijlage toegevoegd. De circulaire is gericht aan commissarissen van de Koning, gemeenteraden en burgemeesters.