Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2018

Circulaire over de wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede de wijziging van het bedrag om ziektekosten van raadsleden tegemoet te komen.