Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers provincies 2018

Circulaire over de wijziging van de bezoldigingsbedragen van de commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Statenleden.