Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen 2018

Deze circulaire gaat over over de wijziging van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden.