Wijzigingen in financiële arbeidsvoorwaarden voor Rijksambtenaren per 1 januari 2019

Circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor Rijksambtenaren. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019.

Wijzigingen in de onderwerpen:

 1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen
 2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
 3. Emolumenten
 4. Tegemoetkoming representatiekosten
 5. Te werken uren op jaarbasis
 6. Arbeidsduur detachering Europese Unie
 7. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
 8. Werkkostenregeling/IKAP-regeling
 9. Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs
 10. Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand
 11. Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid
 12. Maximale tegemoetkoming kosten beeldschermbril
 13. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving
 14. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires
 15. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk