Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

Circulaire van de minister van BZK voor de colleges van burgemeester en wethouders in gemeenten, met informatie over de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023.

Circulaire voor gemeenten over gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 (PDF | 24 pagina's | 313 kB)