Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging

Onderhandelaarsresultaat met de partijen:

  • ActiZ organisatie van zorgondernemers (ActiZ)
  • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
  • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Het Ministerie van VWS (VWS)