Voortgangsverslag implementatie steenkoolconvenant 2018

In 2014 tekenden Essent (nu RWE), EPZ, Nuon, E.ON Benelux (nu Uniper) en GDF SUEZ (nu ENGIE) een convenant met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over de inspanningen van de Nederlandse overheid en de genoemde energiebedrijven. Die moeten leiden tot verbeteringen in de steenkolenketen. Dit Engelstalige rapport is de vierde jaarlijkse rapportage over de voortgang van het convenant.