Betalingsovereenkomst publiekrechtelijke nieuwbouwregeling

Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen.

Betalingsovereenkomst publiekrechtelijke nieuwbouwregeling ( PDF | 9 pagina's | 4,3 MB )