Verklaring aftreden minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra in Tweede Kamer

Voorzitter,

Dank dat ik deze verklaring mag afleggen.

U mag weten dat ik hier met bezwaard gemoed sta.

Ik ben ruim 11 jaar actief in de landelijke politiek en ik moet mij verantwoorden voor de met afstand grootste fout die ik in mijn gehele carrière heb begaan.

Ik heb een gebeurtenis die ik van grote betekenis vind, verteld alsof ik er zelf bij was, terwijl dat niet het geval was. Dat ik op deze wijze het verhaal met kracht wilde vertellen zonder mijn bron te hoeven vermelden is overduidelijk een verkeerde keuze geweest.

Ik had dat niet moeten doen en dat spijt me zeer.

Voorzitter, het gaat vandaag om de geloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Die geloofwaardigheid moet boven iedere twijfel verheven zijn. Zowel binnenlands, als buitenlands.

Alleen zo kan ik zonder terughoudendheid in het buitenland opereren.

Alleen zo kan ik de belangen van alle burgers en bedrijven in Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten optimaal en met de volle inzet behartigen.

Alleen zo kan ik de belangen van het hele Koninkrijk dienen.

Dit heb ik vanaf mijn aantreden met hart en ziel gedaan. Precies zoals ik voornemens was dat de komende jaren te doen.

Voorzitter,

Wij zijn bevoorrecht te leven in een land, waar de waarheid belangrijk is. Een land waar een onwaarheid niet wordt weggewuifd, maar leidt tot een debat. Tot een moment als dit.

U kent mij als open en recht door zee. Op dezelfde manier heb ik gekozen om te gaan met deze ongelukkige en geheel door mijzelf veroorzaakte kwestie.

Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten zie ik geen andere optie dan mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit De Koning.

Ik doe dat met spijt in het hart. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een Minister van Buitenlandse Zaken verdient die boven elke twijfel verheven is. Die de belangrijke taak die hem of haar gegeven is, zonder terughoudendheid kan vervullen.

Ik ben de afgelopen jaren in verschillende bestuurlijke rollen actief geweest en heb dat met zeer veel plezier gedaan.

Ik had graag gezien dat mijn ministerschap anders was gelopen. Ik was vol energie en plannen, nadat we goed uit de startblokken waren gekomen. Ik dank eenieder, met wie ik de afgelopen maanden heb mogen samenwerken. Ook hier in uw Kamer. En zeker op het Departement van Buitenlandse Zaken – een uitzonderlijke werkomgeving van loyale professionals, waaraan ik met veel plezier en veel te kort leiding heb gegeven. Ze waren mij tot grote steun en ik ben er van overtuigd, dat mijn opvolger met dezelfde professionaliteit zal worden bijgestaan.

Rest mij om u, en mijn opvolger, alle goeds te wensen.