Gezamenlijke verklaring van minister-president Mark Rutte en minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen over reizen in paasweekend

“Beste inwoners van Nederland en Duitsland,

Al meer dan een jaar plaatst de coronapandemie ons voor enorme uitdagingen. De ontwikkelingen op dit moment laten zien dat de situatie nog steeds zeer ernstig is. We zitten in de derde golf. Daarom moeten wij grote voorzichtigheid betrachten. Tegelijkertijd wordt met elke dag waarop beperkingen van kracht zijn de situatie voor iedereen zwaarder. Wij verlangen allemaal naar meer mogelijkheden, meer vrijheden, meer normaliteit.

Om dit doel zo snel mogelijk te bereiken, moeten we nu op een verstandige manier op de ingeslagen weg doorgaan. Gezamenlijk hebben Noordrijn-Westfalen en Nederland het afgelopen jaar de uitdagingen beter dan de meeste andere grensregio’s in Europa het hoofd weten te bieden. Dit is niet in de laatste plaats aan u en uw verantwoordelijk gedrag te danken.

Het is zaak om nu door te zetten. Daarom willen wij u vragen om met Pasen alleen te reizen indien dit strikt noodzakelijk is. Wat u in het buurland moet regelen, mag u doen. Maar voor de rest willen wij u met klem verzoeken: blijf thuis. Ga niet op vakantie en ga er ook niet op uit in het buurland. Daarmee helpt u in belangrijke mate mee om het noodzakelijke grensverkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor een grensregio waarin het maatschappelijke en economische reilen en zeilen zo nauw met elkaar verbonden is, is de actuele situatie zeker een uitdaging. Voor velen hoort een uitstapje naar het buurland er gewoon bij, en de grenzen zijn nauwelijks nog voelbaar. Maar juist omdat Noordrijn-Westfalen en Nederland zulke nauwe en vriendschappelijke banden met elkaar hebben, kunnen wij deze uitdaging aan.

Laten we deze uitdaging samen aanpakken. Laten we de vriendschap en de verbondenheid in de grensregio verder verdiepen – ook nu, juist nu in deze moeilijke tijden. En laten we met begrip voor elkaar en met verantwoordelijk gedrag ervoor zorgen dat dit jaar het begin van het einde van de pandemie wordt ingeluid.”