Personeelsadministratie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsadministratie
Meldingsnummer 299243737020000:3280
Verantwoordelijke(n) De Minister van LNV, voor deze de algemeen directeur van de Dienst Regelingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers in vast of tijdelijk dienstverband of werkzaam tbv DR, zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden, IF-ers, consultants
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en personalia, zoals geslacht, geb.datum en -plaats, tel.nr, etc.
Verzameldoel het ondersteunen van personeelsbeheer, het verlenen van personeelszorg, het geven van leiding, de verkiezing van OR-leden, het voeren van arbeidsgeschillen en het voeren van de administratie van personeelsverenigingen
Soort gegevens Arbeidsrelatiegeg., zoals plaats in de organisatie, standplaats, schaal, etc.
Verzameldoel het verlenen van personeelszorg en het waarborgen van een optimale inzetbaarheid om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing
Soort gegevens Gegevens betreffende arbeidsomstandigheden en -voorwaarden
Verzameldoel ondersteuning van het DR-personeelsbeleid en -beheer, het waarborgen van de optimale inzetbaarheid om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing, het verlenen van personeelszorg, en het geven van leiding
Soort gegevens Opleidingsgeg., zoals voor/tijdens dienstverband genoten opleiding, faciliteiten
Verzameldoel ondersteuning van het DR-personeelsbeleid en -beheer, het waarborgen van de optimale inzetbaarheid om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing, het verlenen van personeelszorg, en het geven van leiding
Soort gegevens Evt. nevenfuncties
Verzameldoel ondersteuning van het personeelsbeheer van DR
Soort gegevens Referentiegegevens, zoals historische arbeidsrelatiegegevens
Verzameldoel ondersteuning van het DR-personeelsbeleid en -beheer, het waarborgen van de optimale inzetbaarheid om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing
Soort gegevens Betalingsgeg., zoals datum/wijze van betaling, rek.nr, toelagen, pensioen, etc.
Verzameldoel ondersteuning van het personeelsbeheer van DR
Soort gegevens Gegevens omtrent een evt. arbeidshandicap
Verzameldoel het verlenen van personeelszorg
Soort gegevens Andere gegevens die noodzakelijk zijn ogv specifieke wetgeving, zoals BSN-nr
Verzameldoel ondersteuning van het personeelsbeheer van DR
Soort gegevens Gegevens van externe medewekers over uitvoering werkzaamheden (contract)
Verzameldoel ondersteuning van het DR-personeelsbeleid en -beheer, het waarborgen van de optimale inzetbaarheid om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • ondersteuning van het personeelsbeleid van DR
 • ondersteuning van het personeelsbeheer van DR
 • het geven van leiding aan werkzaamheden van de betrokken DR-medewerkers
 • het verlenen van personeelszorg aan DR-medewerkers, zoals opleidingen, trainingen en cursussen
 • het verzekeren van een optimale inzetbaarheid van medewerkers om de organisatorische doelstellingen te kunnen halen, waaronder het verwerken van gegevens betreffende verlof en herplaatsing
 • de verkiezing van leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan
 • de administratie van personeelsverenigingen en van verenigingen van oud-personeelsleden
 • het behandelen van geschillen¬†

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Leidinggevenden
 • P-functionarissen
 • Betrokkenen
 • Medewerkers van de interne en departementale auditdiensten
 • Medewerkers van de Directie Communicatie LNV
 • Medewerkers van het ministerie van BZK
 • Outplacementorganisaties

Doorgifte buiten EU

Doorgifte?

Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van LNV, voor deze de algemeen directeur van de Dienst Regelingen
Bezoekadres

Laan van NOI 131
2593BM 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND