Documenten

Verwerkingen van persoonsgegevens

Het register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van het ministerie van Economische Zaken. De meldingen zijn gegroepeerd per organisatie-onderdeel.

AKV - Directie Agroketens en Visserij

Primaire taken

Personeel en beheer

AT - Agentschap Telecom

BBR - Bureau Bestuursraad

Primaire taken

Personeel en beheer

DB - Directie Bedrijfsvoering

Primaire taken

Personeel en beheer

DC - Directie Communicatie

Primaire taken

DG Bedrijfsleven en Innovatie

Primaire taken

DICTU - Dienst ICT Uitvoering

Primaire taken

DKI - Directie Kennis en Innovatie

Primaire taken

DLG - Dienst Landelijk Gebied

Primaire taken

Personeel en beheer

DRZ - Directie Regionale Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

DWJZ - Directie Wetgeving Juridische zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

ELV - Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Primaire taken

FEZ - Directie Financieel-Economische Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

Innovatienetwerk

Primaire taken

IZ - Directie Internationale Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

NLP - Directie Natuur, Landschap en Platteland

Primaire taken

Personeel en beheer

NVWA - Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Primaire taken

Personeel en beheer

PIANOo

Primaire taken

RVO.nl - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Primaire taken

Personeel en beheer

VDC - Directie Voedsel, Dier en Consument

Primaire taken

Personeel en beheer

De Rijksoverheid. Voor Nederland