Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Woonruimte dat leeg staat kan verhuurd worden. Een aanvraag hiertoe wordt bij de gemeente gedaan. De verhuurperiode is tijdelijk, maar kan wel verlengd worden. De verlenging wordt met dit formulier aangevraagd. Een toelichting met voorwaarden is in het document opgenomen.