Meldingsformulier identiteitsfraude: namens uzelf

Met dit formulier kunt u identiteitsfraude melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude- en fouten (CMI). U kunt het formulier ook gebruiken als uw persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen.

U kunt dit formulier online invullen en versturen. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging en een kopie van de ingevulde gegevens.

Meldingsformulier Identiteitsfraude / Foutieve registratie persoonsgegevens

Uw melding

Uw gegevens

Telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent

Omschrijving melding

Alleen invullen wanneer er sprake is van identiteitsfraude

Meerdere antwoorden mogelijk

Zorg voor een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis(sen) en omstandigheden. Hoe zijn uw persoonsgegevens bemachtigd en hoe zijn deze (mogelijk) misbruikt. Zijn de handelingen buiten uw goedkeuring om verricht? Kent u de verdachte en op welke manier heeft u contact met deze persoon gehad (e-mail, telefonisch, chat, etc.). Vermeld eventuele details over betalingen, mailadressen en telefoonnummers en stuur bijlagen mee indien deze uw melding verduidelijken.

Welke acties heeft u ondernomen?

Meerdere bedrijven/instanties/contactpersonen mogelijk

Meerdere bedrijven/instanties/contactpersonen mogelijk

Wanneer u voor 'Ja' kiest, vul hieronder dan het nummer van uw melding/proces-verbaal en stuur een afschrift mee van het proces-verbaal (mag ook een foto zijn)

U kunt het als 1 bestand meesturen (max 5 mb) en anders nazenden per mail naar: CMI@minbzk.nl o.v.v. uw naam

U kunt het als 1 bestand meesturen (max 5 mb) en anders nazenden per mail naar: CMI@minbzk.nl o.v.v. uw naam

U kunt het als 1 bestand meesturen (max 5 mb) en anders nazenden per mail naar: CMI@minbzk.nl o.v.v. uw naam

Behandeling van de melding door het CMI

group_name

Beschrijf hieronder uw verzoek en het resultaat dat u verwacht.

Disclaimer

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en-fouten registreert uw melding in een geautomatiseerd systeem. Deze registratie valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van artikel 27 van die wet is deze registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. U kunt de Wbp- melding onder de aanduiding ‘ Meldingen en vragen identiteitsfraude en identiteitsfouten” met nr 1429191 aantreffen in het meldingenregister (zie www.autoriteitpersoonsgevens.nl). Uw melding kan worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals politie, belastingdienst, Koninklijke Marechuassee, overige bijzondere opsporingsdiensten en andere instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Som ook kan een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken. Door het verklaren van dit meldingsformulier is uw melding formeel bekrachtigd en stemt u ermee in dat het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en-fouten uw melding registreert en doorstuurt naar de bevoegde instanties die vervolgens uw melding kunnen onderzoeken.

Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier nauwkeurig , volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.