Bijlage Onderbouwing en Evaluatie CW3.1 Kamerbrief tussenevaluatie werkdrukakkoord primair onderwijs

De bijlage geeft een overzicht van de doelmatigheid, doeltreffendheid, de doelstellingen, de instrumenten en de financiƫle gevolgen uit de tussentijdse evaluatie van het werkdrukakkoord primair onderwijs.