Bijgesteld uitvoeringsplan 2016 Programma Administratieve Lastenverlichting Politie

Dit werkplan beschrijft de activiteiten die het Programma Administratieve Lastenverlichting (ALV) in 2016 onderneemt.