VoRa-Jaarprogramma 2019

Jaarprogramma van de Voorlichtingsraad (VoRa) met de prioriteiten in 2019. De VoRa is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overlegorgaan over communicatie van de Rijksoverheid.