Toezichtjaarplan 2023 Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie

In dit jaarplan geeft de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie een overzicht van geplande en ongeplande (toezicht)activiteiten voor 2023.

Toezichtjaarplan 2023 Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie (PDF | 11 pagina's | 357 kB)