Jaarrapportage wapenexportbeleid 2002

Jaarrapportage met een aantal bijlagen over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2002. In dit rapport wordt onder meer ingegaan op de instrumenten, procedures en uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid. Tevens wordt aandacht besteed aan het karakter van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie en wordt een aantal
internationale ontwikkelingen op het terrein van de wapenexportcontrole beschreven.