Jaarverslag MIVD 2011

Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dit jaarverslag vormt, binnen de wettelijke kaders, de publieke verantwoording over de inzet en handelwijze van de MIVD over 2011 en geeft een doorkijk naar de aandachtsgebieden in 2012.