Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014. Hierin wordt weergegeven hoe het ministerie in 2014 het aandeelhouderschap in de deelnemingen heeft ingevuld. Ook wordt op uniforme wijze een overzicht gegeven van de (financiële) gegevens die de deelnemingen zelf hebben gepubliceerd in hun jaarverslagen. Op basis van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en toezeggingen aan uw Kamer is het jaarverslag vergeleken met 2013 verbeterd. Zo is er meer aandacht besteed aan een overzichtelijke grafische presentatie van de informatie.