HGIS-Jaarverslag 2017

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een budgettaire constructie binnen de Rijksbegroting. Internationale samenwerking is de combinatie van alle activiteiten van de Rijksoverheid die betrekking hebben op het buitenland. Het betreft samenwerking met de EU-lidstaten, multilaterale instellingen, overige ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.