AIVD Jaarverslag 2018

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) staat welke dreigingen voor de nationale veiligheid de AIVD ziet en op welke aandachtsgebieden de dienst zich het afgelopen jaar heeft gericht.