Publiekssamenvatting Jaarverslag Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2018

De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen met het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het EFMZV heeft een looptijd van 2014 tot en met 2020. Iedere EU-lidstaat krijgt een deel van dit fonds om de vissector te steunen.