Jaarrapportage 2019 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

In deze jaarrapportage kijkt de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht terug op zijn bevindingen en aanbevelingen uit 2019 als onafhankelijk adviseur van de minister, Inspecteur der Veteranen, Inspecteur der Reservisten en als bemiddelaar voor actief dienend en gewezen defensiepersoneel en hun thuisfront.