Jaaroverzicht integriteit ministerie SZW 2020

Deze publicatie betreft de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2020 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2020 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.