Aard en omvang van kindermishandeling in Nederland

In deze brief informeert minister Rouvoet de Tweede Kamer over twee rapporten waaruit duidelijk wordt dat het aantal gevallen van kindermishandeling in Nederland beduidend hoger ligt dan tot dusverre werd aangenomen. Hij doet dit mede namens de minister van Justitie.