Zorgzwaartebekostiging

Deze brief van staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede Kamer bevat de tweede voortgangsrapportage invoering zorgzwaartebekostiging in 2007. Met de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer is de afspraak gemaakt dat elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Aan deze brief is een bijlage toegevoegd, genaamd '(Bereikte) mijlpalen invoering zorgzwaartebekostiging 2007-2008'.