Kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven

Kabinetsvisie op dierproeven en de 3V's: vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven.