Ketenzorg zwangerschap en geboorte

In deze brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Klink van VWS nieuwe maatregelen aan om babysterfte tegen te gaan. Zo komt er onder meer een onderzoek naar de oorzaak van personeelstekort in de kraamzorg.

Deze brief is uitgewerkt in de meegezonden bijlagen. Brief en uitwerking in de bijlagen zijn
totstandgekomen in overleg met minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en minister Vogelaar van
Wonen, Wijken en Integratie.