Stand van zaken Erfgoed van de Oorlog

Brief van staatssecretaris Bussemaker over het programma Erfgoed van de Oorlog. Dit programma beoogt erfgoedmateriaal en getuigenissen uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden, te ontsluiten en beter toegankelijk te maken en te presenteren voor een breed publiek. Het programma is gestart in 2007 en loopt tot eind 2009. Met deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over het verloop van het programma en de eerste resultaten ervan.